<tbody id="p4zo1"><p id="p4zo1"></p></tbody>

  <th id="p4zo1"></th>
  <tbody id="p4zo1"><p id="p4zo1"></p></tbody>
  <tbody id="p4zo1"><p id="p4zo1"></p></tbody><tbody id="p4zo1"></tbody>
  <em id="p4zo1"></em><rp id="p4zo1"></rp>

  目錄多肽

  編號 名稱 重量 純度 選擇
  PAR-2 Agonis,Protease-Activated Receptor-2 Agonist amide 1mg/10mg/1g 95%
  [172997-92-1] ((Cys31,Nva34)-Neuropeptide Y (27-36))2 1mg/10mg/1g 95%
  ([D8]Val7·10)-C-Peptide (human) 1mg/10mg/1g 95%
  ([ring-D5]Phe6)-Somatostatin-14 1mg/10mg/1g 95%
  (3,4-Dehydro-Pro2·3)-Bradykinin 1mg/10mg/1g 95%
  (3,4-Dehydro-Pro-NH23)-TRH 1mg/10mg/1g 95%
  [210345-03-2] (Ac-LEHD-AFC ) 1mg/10mg/1g 95%
  (Ac-Nle4, Asp5, DPhe7, Lys10)-Cyclo-alpha- 1mg/10mg/1g 95%
  (Ac-Nle4, Asp5, DPhe7, Lys10)-Cyclo-a-MSH (4-10) amide, MTII 1mg/10mg/1g 95%
  [352017-71-1] (Ala1)-PAR-4 (1-6)) amide (mouse)|[Ala1]-Protease Activated Receptor-4 (1-6) amide, mouse 1mg/10mg/1g 95%
  [121204-87-3] (Ala1·3·11·15)-Endothelin-1 1mg/10mg/1g 95%
  [532932-99-3] (Ala11,D-Leu15)-Orexin B (human) 1mg/10mg/1g 95%
  [291524-04-4] (Ala11·22·28)-VIP (human, bovine, porcine, rat) 1mg/10mg/1g 95%
  [568565-11-7] (Ala13)-Apelin-13 (human, bovine, mouse, rat) 1mg/10mg/1g 95%
  (Ala22)-Stichodactyla helianthus Neurotoxin (ShK) 1mg/10mg/1g 95%
  (Ala286)-Calmodulin-Dependent Protein Kinase II (281-302) 1mg/10mg/1g 95%
  [313988-59-9] (Ala31,Aib32)-Neuropeptide Y (porcine) 1mg/10mg/1g 95%
  [184683-37-2] (Ala6,D-Trp8,L-alaninol15)-Galanin (1-15) 1mg/10mg/1g 95%
  (Ala92)-Peptide 6 1mg/10mg/1g 95%
  (Ala96)-Myelin Basic Protein (87-99) (human, bovine, rat) 1mg/10mg/1g 95%

  進入到我的購物車
  當前第 1 頁 共 3641 條數據 共 183 頁    
  跳轉到
  Collect from
  ?
  欧美日韩激情一区二区三区,亚洲自拍,欧美日韩精品网,亚性爱